?

Log in

No account? Create an account
CAMERA JAPAN 2006 - Obscure Films voor NL Filmfreaks [entries|archive|friends|userinfo]
Obscure Film Nederland

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

CAMERA JAPAN 2006 [May. 9th, 2006|09:34 pm]
Obscure Film Nederland

obscure_film_nl

[_tsuyu_]
[music |Razorlight - Golden touch]

 
Het geweldige Japanese Film Festival! Voor elke liefhebber van de Japanse film en cultuur! Bekijk in ieder geval de website even!

en als je een vraag hebt, stel maar! Ook voor eventuele aanraders. Ik heb een groot deel namelijk al gezien.

linkReply