?

Log in

No account? Create an account
AFFF - Obscure Films voor NL Filmfreaks [entries|archive|friends|userinfo]
Obscure Film Nederland

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

AFFF [Apr. 12th, 2006|10:54 am]
Obscure Film Nederland

obscure_film_nl

[scr1pted]
Hoera, het is weer zo ver! Volgende week gaat het Amsterdam Fantastic Film Festival weer van start, en kunnen we genieten van getrouwde zombies, Zweedse vampiers, treurige Waalse per-ongeluk-moordenaars en meer van dat fijns.

Wie gaat, en naar welke film? Voor de filmmakers (in spé) onder ons, is de Nederhorror Nu middag op woensdag de 26e, wellicht een aanrader. Ik ben er iig bij.

Meer informatie: http://www.afff.nl
linkReply

Comments:
From: oukylonie
2013-02-17 05:17 am (UTC)
Locals looking for you Go Here dld.bz/chwZR
(Reply) (Thread)