?

Log in

No account? Create an account
U is getipt - Obscure Films voor NL Filmfreaks [entries|archive|friends|userinfo]
Obscure Film Nederland

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

U is getipt [Feb. 14th, 2006|01:29 pm]
Obscure Film Nederland

obscure_film_nl

[rohan7777]
Voor eenieder die graag wat na zou willen lezen, vóór of na een film:

http://www.schokkendnieuws.nl/

Al kende je het al wel of niet. Zelf ben ik er op geaboneerd

Heeft er trouwens iemand ervaring met http://www.zwatanika.com/ ?
linkReply

Comments:
[User Picture]From: scr1pted
2006-02-14 08:11 pm (UTC)
Met shirt ja! Maar waar die toch is gebleven... Ik wilde 'm nog altijd eens ombouwen tot hip strak meisjes shirtje. :)
Ik heb dramaschrijven gestudeerd aan de HKU, maar ipv nu mijn eigen obscure_films te schrijven, heb ik mijn ziel aan de commerciëlen verkocht. :) Maar die films komen er nog wel hoor, wacht maar af...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rohan7777
2006-02-14 09:28 pm (UTC)
Ik vind het design van Erik Kriek gewoon tof. Ook zijn comics.

Dramaschrijven. Dan heb je het een en ander met Nirav te maken gehad. Rare vent dat het is (sorry).
Ik ben ook af en toe eens aan het scriptschrijven geweest. Zou het af en toe weer doen. Maar het maken trekt me vaak toch net iets meer.
Ben benieuwd naar de films die komen gaan.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: scr1pted
2006-02-14 10:23 pm (UTC)
Nou ben ik toch wel benieuwd hoe jij Nirav dan kent. Raar, tsja, dat is een groot woord - er lopen wel meer rare types rond daar (ik noem een Pieter Vrijman).

Ben jij professioneel bezig op filmgebied of gewoon voor de hobby?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rohan7777
2006-02-14 10:37 pm (UTC)
Nou, ik heb ook les van die man gehad. En hij was contactpersoon voor de masters i.s.m. de UU. Dat laatste heeft hij dus helemaal bij mij verpest. Wist pas wat de masters inhield toen die al een week liep. Maar niet gedaan dus. Nahja.
Pieter Vrijman was nog wel grappig. Je moet hem misschien af en toe een beetje doorhebben (de humor). Heb jij trouwens nog les gehad met Evert Hoogendoorn?

Proffesioneel tegenwoordig. Alhoewel ik momenteel niet echt met films bezig ben. Maar wil er misschien wel meer mee gaan doen. Eigenlijk ben ik meer bezig in schemergebieden tussen theater en nieuwe media momenteel.
Wel heb ik voor een korte animatiefilm en een animatieserie de animatiescripts geschreven.
(Reply) (Parent) (Thread)