?

Log in

No account? Create an account
mijn filmisch liefdesfeest - Obscure Films voor NL Filmfreaks [entries|archive|friends|userinfo]
Obscure Film Nederland

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

mijn filmisch liefdesfeest [Dec. 23rd, 2005|12:45 am]
Obscure Film Nederland

obscure_film_nl

[_tsuyu_]
Zo, stilte voor de storm hier. Dat snap ik natuurlijk maar al te goed want als echte die-hard filmliefhebbertjes hebben jullie allemaal al last van de zenuwen voorafgaande aan het IFFR!!!! Ik in ieder geval wel! Festival Nerveusa zeg ik je! Zo, heb ik er anders even zin in!

Ik zou het ook op prijs stellen als jullie even laten weten of jullie ook van plan zijn het IFFR in 2006 te bezoeken zodat we misschien met elkaar kunnen gaan als jullie niet filmische vrienden geen zin hebben om met jou naar een ranzig gewelddadige, een over-cultureel verantwoorde, een tear jerker met een nog ellendiger einde, een hilarische stuiptrekkende over the top humoristische of een 10 uur durende documentaire te gaan kijken. Want echt, die mensen heb je...

verder wens ik jullie een fijne kerst met vele, foute films toe!
linkReply

Comments:
[User Picture]From: t_shandy
2005-12-23 10:01 am (UTC)
Hey! Dat is een geinig plan, ik zal het programma eens gaan checken.
EN! Voor zover je nog niet uitgenodigd was: 21 januari vieren Janneke en ik samen onze verjaardagen hier. Dus bij deze! 't wordt een geile drukke party :)
(Reply) (Thread)