?

Log in

No account? Create an account
Gisteren heb ik in Ekko Code 46 van Michael Winterbottom gezien. Wat… - Obscure Films voor NL Filmfreaks [entries|archive|friends|userinfo]
Obscure Film Nederland

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 30th, 2005|02:51 pm]
Obscure Film Nederland

obscure_film_nl

[interfere]
[music |depeche mode | precious]

Gisteren heb ik in Ekko Code 46 van Michael Winterbottom gezien. Wat een prachtige film! Iemand anders die 'm kent?

Ik heb de stille hoop dat zich hier mensen bevinden die bekend zijn met wat geheimen van het internet, want ik wil de soundtrack graag hebben... In de winkel is ie 20 euro, en dat vind ik eerlijk gezegd extreem duur.
Iemand die voor mij de Code 46 OST by The Free Association kan vinden, heeft mijn eeuwige dank!
linkReply

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: interfere
2005-09-30 01:39 pm (UTC)
Nou, dan moet dat wel een heeeeele tijd geleden zijn dat je erop wachtte, want hij is inmiddels uit 2003 :p
Ja, misschien is ie in een torrent ergens te vinden.. Ik hoop het!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rohan7777
2005-09-30 04:20 pm (UTC)
Ik ben aan het wachten tot ik em kan downloaden. Wie weet later of morgen.

Nu nog de film zien.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: interfere
2005-09-30 07:56 pm (UTC)
Wat super!

Ja, die film moet je echt gaan zien hoor. Supermooi (en ook wel erg zielig)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rohan7777
2005-09-30 08:26 pm (UTC)
Ik heb de soundtrack. Hij is van Free Association.
Gebruik je ook soulseek?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: interfere
2005-09-30 08:38 pm (UTC)
ja ik heb soulseek :) ik ben interfere. en jij?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rohan7777
2005-09-30 09:29 pm (UTC)
rohan7777
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: interfere
2005-10-01 04:23 pm (UTC)
heb je geadd en wacht tot je eens online bent :) bij voorbaat dank!
(Reply) (Parent) (Thread)